Da er denne lagt ut for salg på discogs – Norsk Råkk – Helgardert